Dzień Kultury Śląskiej

Ekspozycja zbiorów regionalnych

Dzień Kultury Śląskiej
Dzień Kultury Śląskiej
w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim
6 czerwca 2012 r.

9.00 –
 Program artystyczny Na śląsko godka
- Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej – sala gimnastyczna


10.30 –
uroczyste otwarcie wystaw:
• Śląsk nam bliski – wystawa książek o Śląsku w bibliotece szkolnej
• W śląskiej izbie – wystawa i prezentacja multimedialna poświęcona kulturze
śląskiej w sali E
• Moja mała ojczyzna - uczniowie o Śląsku – wystawa projektów
realizowanych w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym związanych z edukacją
regionalną w sali D


11.00 –
Program artystyczny Na śląsko godka z udziałem zaproszonych Gości
- Uczniowie Publicznego Gimnazjum – sala gimnastyczna


11.00 –
Zwiedzanie wystawy W śląskiej izbie w sali E przez uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej:
11.00 - klasy pierwsze
11.15 - klasy drugie
11.35 - klasy trzecie
11.50 - klasy czwarte
12.05 - klasy piąte


12.45 –
Zwiedzanie wystaw przez klasy drugie Publicznego Gimnazjum:
Kl. II a – wystawa w sali E
Kl. II b – wystawa w bibliotece szkolnej
Kl. II c – wystawa w sali D


13.30 –
Zwiedzanie wystaw przez klasy trzecie Publicznego Gimnazjum:
Kl. III a – wystawa w sali E
Kl. III c – wystawa w sali D

____________________________________________________________________________

11 czerwca (poniedziałek)

8.05 –
Zwiedzanie wystawy w sali E przez uczniów klas szóstych Publicznej Szkoły
Podstawowej:
8.05 – klasa VI a
8.30 – klasa VI b

8.50 –
Zwiedzanie wystaw przez klasy pierwsze Publicznego Gimnazjum:
Kl. I a – wystawa w sali E
Kl. I b – wystawa w bibliotece szkolnej
Kl. I c – wystawa w sali D
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW